NEWS

Adamek...RUNDA DRUGA 30.12.2015 Czas może nie ucieka przez palce, ale płynie nieubłagalnie szybko. Jeszcze nie opadły emocje po wrześniowej walce, a już rozpoczęliśmy kolejny cykl przygotowań...
"Plastyczność" sportowej BIOmaszyny 16.08.2015 Kształtowanie formy sportowej, a w przypadku mistrzów w zasadzie odbudowywanie potencjału motorycznego - tego funkcjonalnego, ale także morfostrukturalnego to niezwykły proces. Zjawisko , które uzmysławia...

Dr Jakub Chycki

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Absolwent studiów z zakresu Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Teorii i Praktyki Sportu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Trener przygotowania fizycznego zawodników wielu dyscyplin sportowych. Specjalista w zakresie diety , suplementacji i immunostymulacji osób aktywnych fizycznie.

Profil działalności
Filozofia

W odpowiedzi na wzrastającą świadomość możliwości wpływu na status ZDROWIA poprzez sprecyzowaną aktywność fizyczną i żywienie, umożliwiamy skorzystanie ze skutecznych narzędzi - usług, racjonalizujących aktywny tryb życia, oraz przyczyniających się do zachowania wysokiej jakości życia.

Aktywność fizyczna i aspekt żywienia to w naszej działalności narzędzia terapeutyczne. Ich skuteczność możliwa jest w oparciu o precyzyjną diagnostykę. Panel diagnostyki czynnościowej i funkcjonalnej, badania morfologiczne oraz genetyczne personalizują i uskutecznia działania terapeutyczne – programy treningowe, koncepcje żywienia i immunostymulacji.

Mając świadomość indywidualnych potrzeb i oczekiwań względem ciała i bycia aktywnym proponujemy dedykowany, szeroki wachlarz usług. Naszą ofertę systematyzują trzy nurty.

Healthy Aging / Active Aging - prewencyjnej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną.

Health and Fitness - racjonalna aktywność rekreacyjna dostosowane do wieku, kondycji fizycznej, stanu zdrowia i celów treningowych. Trening dla dzieci i dorosłych jako wsparcie rozwoju biologicznego.

Sport – Periodyzacja i nadzór nad kompleksowymi koncepcjami przygotowania fizycznego w wybranych specjalizacjach sportowych. Pełna diagnostyka i kontrola procesu w oparciu o narzędzia fizjologii, biologii molekularnej i genetyki.

Potwierdzeniem naszych kompetencji jest działalność szkoleniowa w tematyce innowacyjnych form aktywności – treningu w warunkach hipoksji, hiperoksji, okluzji mięśniowej, treningu stymulacji neuroendokrynnej - oparta o doświadczenie trenerskie i przeprowadzone autorskie projekty badawcze. Współpracując ze związkami sportowymi, ośrodkami medycznymi i wellness oraz sportowcami indywidualnymi, pełnimy funkcję łącznika i adaptora między wynikami badań naukowych a ich skutecznym wykorzystaniem w praktyce sportowej i terapiach medycznych.